NÓS TAMÉN XOGAMOS (nosotros también jugamos)

Os meus amigos, incluso a xente que me coñece, saben que non son nada dado ás emocións, que son máis home de Cro-Magnhon que Neaderthal, pero se hai unha escea que me emociona é ver nos parques aos avós xogando cos netos... é marabilloso. Pero teño que recoñecer que me emocionaría moito máis se en vez de velos xogando ao fútbol ou ao baloncesto, os vira xogando á billarda, ao palote, ás bólas ou á petanca. Xogos antergos, xogos tradicionais. 
Non acabo de entender esa necesidade que temos os seres humanos de esquecernos do vello, de intentar enterrar o noso pasado, o que nos ensinaron os nosos antergos, e que, ao fin e ao cabo, foi e é o que nos fixo chegar aquí... penso que non é máis que outra sinal inequívoca da xa demostrada estupidez humán.


Pero as miñas alumnas e alumnos non están de acordo con iso. Eles saben e síntense herdeiros do saber dos nosos antergos, dos nosos avós e avoas, e incluso das bisavoas. E como tales están a intentar recuperar os xogos que estes tiñan, e incorporalos ao día a día da súa escola. Para iso están facendo un traballo de investigación, aprendendo cos avós e avoas os xogos que tiñan éstes.
Eu estou seguro que o van acadar, porque todos sabemos que dentro das moitas cualidades que teñen os nenos e nenas, entre as que se atopan a de estar contento sen motivo, a de cuestionar o por qué das normas, tamén atopamos a de pelexar sen rendirse polo que queren... 
No patio xa se ven, cada día máis, buxainas, chapas, bólas...

Mis amigos, incluso la gente que me conoce, sabe que no soy nada dado a las emociones, que soy más hombre de Cro-Magnhon que de Neanderthal, pero si hay una escena que me emociona es ver en los parques a los abuelos jugando con los nietos... es maravilloso. Pero tengo que reconocer que me emocionaría mucho más si en vez de verlos jugando al fútbol o al baloncesto, los viera jugando a la billarda, al palote, a las canicas o a la petanca. Juegos antiguos, juegos tradicionales.
No acabo de entender esa necesidad que tenemos los seres humanos de olvidarnos de lo viejo, de intentar enterrar nuestro pasado, lo que nos enseñaron nuestros antepasados, y que, al fin y al cabo, fue y es lo que nos hizo llegar aquí... creo que no es más que otra señal inequívoca de la ya demostrada estupidez humana.
Pero mis alumnas y alumnos no están de acuerdo con eso. Ellos saben y se sienten herederos del saber de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y abuelas, incluso de las bisabuelas. Y como tales están intentando recuperar los juegos que estos tenían, e incorporarlos al día a día de su escuela. Para eso están haciendo un trabajo de investigación, aprendiendo con los abuelos y abuelas los juegos que tenían estos.
Yo estoy seguro que lo van a conseguir, porque todos sabemos que dentro de las muchas cualidades que tienen los niños y niñas, entre las que se encuentran la de estar contento sin motivo, la de cuestionar el por qué de las normas, también encontramos la de pelear sin rendirse por lo que quieren...
En el patio ya se ven, cada día más, peonzas, chapas, canicas...

Se queres ver máis non dúbides en entrar en "E xogamos" no proxecto "Enrugas"


Comentarios